Kamps de Wild Holding bedient met diverse merken de agrarische ondernemingen in Nederland en Kazachstan. CLAAS is één van de toonaangevende producenten van zelfrijdende oogstmachines en wordt zowel in Nederland als in Kazachstan verkocht. Daarnaast bestaat het programma uit (systeem) tractoren, hooibouwmachines, opraapwagens, persen, pers-/wikkelcombinaties en telescoopladers. AMAZONE levert voor Nederland producten bedoeld voor grond­bewerking tot het oogst klaar maken, zoals grondbewerkings­machines, kunstmeststrooiers, spuiten en zaaimachines. KAWECO levert een breed pakket aan bemesters voor gras- en bouwland, transporttanks en silagetransporttechniek (RADIUM). In Kazachstan wordt het productengamma compleet gemaakt door de landbouwmachines van Horsch, MacDon, Morris en Summers.

Kamps de Wild Holding 2015

Net als bij de divisie Green Equipment heeft het instorten van de melkprijs in de zomer van 2015 effect gehad op de activiteiten van Kamps de Wild. Het investeringsniveau in de melkveehouderij kwam na de zomer onder druk te staan wat doorwerkte in de investeringsbereidheid voor het aanschaffen van nieuwe machines. In de akkerbouw gebeurde het omgekeerde, waar productprijzen voor aardappelen, wortelen, uien en graan begin 2015 laag waren, werden deze door het jaar heen aanmerkelijk beter. Hier speelden de crisis in de Oekraïne en bijbehorende boycot in Rusland doorheen, niet zozeer qua volume, maar het had wel een dempend effect op de prijzen. Dit effect werd enigszins gecompenseerd door de lage rentestand en dalende olieprijzen. Al met al, leidde dit alles ertoe dat de omzet bij Kamps de Wild gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Door de aangepaste productmix is de marge iets achteruit gegaan, maar de kosten konden goed in de hand worden gehouden. Halverwege het verkoopseizoen van de maaidorsers in Kazachstan, liet de Kazachstaanse regering het monetaire systeem los, zodat de koers van de tenge daalde. Dit zorgde voor een dempend effect op de laatste handel. Desalniettemin was het een goed jaar voor CT Agro.


Innovaties en vooruitzichten

CLAAS heeft voor haar hakselaars een nieuwe manier van oogsten van maïs ontwikkeld. Hierdoor wordt de verteerbaarheid van het maïs door het vee verhoogd. Dit resulteert in een hogere productie van melk en minder mest. Met deze techniek onderscheidt CLAAS zich in de markt. Bij AMAZONE ligt de nadruk op het automatisch uitschakelen van spuitdoppen door middel van GPS en de introductie van een complete lijn ploegen. Bij KAWECO wordt nieuwe infrarood sensortechniek geïntroduceerd voor het real time meten van de samenstelling van de mest. Hierdoor kan de dosering automatisch aangepast worden, hetgeen goed is voor het gewas en het milieu.


Analoog aan de verwachtingen van Green Equipment blijft ook Kamps de Wild Holding last houden van de lage melkprijs en is er minder pessimisme bij de akkerbouw. Ook voor Kazachstan zijn we voor 2016 voorzichtig. Het is maar de vraag of de Kazachstaanse agrariër zich al heeft hersteld van het loslaten van het monetair stelsel. Daarnaast heeft de dalende olieprijs een dempend effect op de Kazachstaanse economie en daarmee op de landbouw.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center