Smart Farming is gespecialiseerd in GPS-techniek en precisielandbouw

Met de overname van Agrometius in september 2015 heeft Royal Reesink een belangrijke stap gezet in ‘smart farming’. Agrometius is gespecialiseerd in GPS-techniek en precisielandbouw en onder meer importeur van Trimble navigatieapparatuur. Als specialist in het verbinden van tractoren met werktuigen van veel verschillende merken is Agrometius merk­onafhankelijk binnen de groep ingezet.

 

Smart Farming 2015

Van oudsher stellen Europese boeren hun eigen machinepark samen, maar is de connectiviteit tussen die machines nog niet optimaal. Agrometius biedt een zogenaamd ‘brand diagnostic platform’ waar de output van verschillende machines aan gekoppeld kan worden, zodat data ingelezen en inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In 2015 zijn verdere stappen gezet om deze data om te zetten in een teeltadvies zodat het hoogste rendement kan worden behaald.


Innovaties en vooruitzichten

Nederland loopt voorop in precisielandbouw. Ondanks de vele voordelen van het heel precies kunnen bewerken van gewassen, blijft het een uitdaging gegenereerde data om te kunnen zetten in bruikbare informatie. Langzaamaan wordt een omslag gemaakt van ‘precision-farming’ naar ‘prescription-farming’. Hier zal ook in 2016 de nodige aandacht, tijd en energie in gestoken gaan worden. Zo is Agrometius deelnemer in Akkerweb, het Nederlandse cloud portal voor precisielandbouw, waarin verschillende partijen gegevens uitwisselen en verwerken tot bruikbare informatie voor de boer. Voor 2016 verwachten we met Agrometius een verdere groei te kunnen realiseren op het gebied van GPS-techniek en precisielandbouw.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center