Binnen Green Equipment treden de bedrijven op als distributeur van vooraanstaande merken zoals Kuhn, Rauch, Toro, LM-trac, TYM, Club Car en Ditch Witch ten behoeve van de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud en ondergrondse infrastructuur. Producten worden veelal via dealers, maar ook rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeenten,  overheden, waterschappen en bosbouwers.

Green Equipment 2015

De divisie Green Equipment heeft het in 2015 naar omstandigheden goed gedaan. Het in elkaar zakken van de melkprijs heeft een grotere impact gehad dan in het begin van het jaar 2015 werd verwacht. Hierdoor zagen de bedrijven Reesink Technische Handel en Packo zich genoodzaakt
de verwachtingen in de loop van het jaar bij te stellen. Daarnaast kostte
de integratie van O. de Leeuw Groentechniek in de Stierman De Leeuw organisatie, na de overname in 2014, meer energie dan aanvankelijk werd verwacht. Dit betekent dat de geanticipeerde synergievoordelen nog gerealiseerd moeten worden. De laatste maanden van 2015 lieten een verbetering zien en deze stijgende lijn zal naar verwachting voortgezet worden in 2016. Jean Heybroek heeft het in 2015, mede dankzij een grote order in de golfmarkt, boven verwachting goed gedaan. Daarnaast zijn de ‘openbaar groen’ machines beter verkocht dan in 2014. Dit betreft een innovatieve machine met het zogenaamde ‘smart power systeem’. Deze machine levert dezelfde productiviteit als het oude type, maar dan wel met een significante besparing van brandstof.

Innovaties en vooruitzichten

In lijn met nieuwe wetgeving die per 1 april jl. van kracht is geworden waarin is vastgelegd dat er vanaf dat moment niet meer met glyfosaat bestrijdingsmiddel op verhardingen gewerkt mag worden, is in het afgelopen jaar binnen Green Equipment gewerkt aan het op de markt brengen van een ‘niet-chemische’ onkruidmachine. De verwachting is dat de investeringen die gedaan zijn om deze machine op de markt te introduceren zich gedurende 2016 zullen uitbetalen. Daarnaast wordt gewerkt aan een zogenaamd ‘druppel irrigatie’ systeem (Toro aqua traxx drip tape). Dit is een toepassing voor de landbouw waarin minder water en energie gebruikt hoeft te worden, omdat gewassen gerichter gevoed kunnen worden. In 2015 zijn met deze tape succesvolle testen gedaan bij aardappeltelers waaruit blijkt dat ze tot 30-40% hogere opbrengst per hectare hebben. Dit ‘druppel irrigatie’ systeem zal in 2016 verder worden uitgerold. Ook de in 2015 gestarte distributie van EGO power tuinonderhoudsmachines met 56V Li-on batterijtechnologie zal in 2016 naar verwachting positief bijdragen aan het resultaat.

In aanvulling op deze innovaties zijn vorig jaar verdere stappen gezet met het direct bewerken van golfbanen, dit zal, door een verhoging van het marktaandeel naar verwachting ook in 2016 effect sorteren. De agrarische sector blijft last houden van de lage melkprijs. Wel bevinden de prijzen voor de gewassen zich op een stabiel niveau maar is het de vraag in hoeverre dit het verlies van afzet naar de melkveehouderij kan compenseren.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center