In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken en/of voeren sterke concepten voor de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-, weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzienings­bedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de logistieke branche die actief zijn in de sectoren food, non-food, industrie, overslag (havens), agri en GWW.
Strategie Reesink Equipment

Als distributeur is het noodzakelijk dat Royal Reesink door alle partijen in de markt wordt gezien als de onmisbare schakel in de keten. Om deze positie te behouden en te versterken ligt de focus op:

  • Partnering door mee te denken met het business model/verdienmodel van de afnemer en door te sturen op total cost of ownership. Denk aan verhuur­concepten of capaciteitscontracten. Door echt een partner te zijn van de afne­mer ontstaat er grotere flexibiliteit om nieuwe business modellen/verdienmodellen te implementeren.

  • Het zijn van een kennisorganisatie met sterke merken en concepten en goede relaties met de principalen. Hiermee verstevigen wij niet alleen onze positie, maar verhogen wij ook de kans op internationale uitrol.

  • State of the art machines en diensten die voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid. Denk wat diensten betreft aan optimale logistiek met gebruik van vooraanstaande technologie.

  • Optimalisering van de ICT-infrastructuur. De distributeur die in staat is gegevens snel te verwerken en de benodigde informatie beschikbaar te stellen aan afnemers en fabrikanten, biedt meerwaarde.

  • Verder optimaliseren van cross-selling. Hierdoor wordt extra omzet gegenereerd en ontstaan er meer raakvlakken binnen de onderneming. Daarnaast biedt het meer kansen om internationaal uit te rollen, zowel in gevestigde markten als in opkomende markten.

  • Uitrollen van portfolio naar aangrenzende regio’s of landen, of uitbreiden van de portfolio in opkomende markten.

  • Aanbieden van opleidingen en opleidingsfaciliteiten en vergaande ondersteuning aan dealers, serviceorganisaties en eindgebruikers.

  • Veiligheid speelt hierin in toenemende mate een rol. Royal Reesink ontwikkelt een volledig pakket van veiligheidsopleidingen, veiligheidsscans en veiligheidspakketten.
 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center