In dialoog met stakeholders

Producenten

 

Net als de relaties met afnemers zijn de relaties met producenten hecht, vaak langjarig en gebaseerd op vertrouwen. De wederzijdse afhankelijkheid tussen producenten en Royal Reesink is groot. Royal Reesink verzorgt in veel gevallen bijna het hele distributieapparaat voor de producent in een bepaald land of een bepaalde sector, met als doel het marktaandeel van een merk in een land of sector te vergroten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is een goede samenwerking van essentieel belang. Met regelmaat wordt door producenten en Royal Reesink samen opgetrokken naar (potentiële) afnemers en naar (potentiële) acquisitiekandidaten.

De intensieve samenwerking tussen producenten en Royal Reesink resulteert in co-engineering, co-makingship en in het vertalen van signalen uit de markt naar OEM-ers. Snelle technologische ontwikkelingen en toegenomen complexiteit van machines spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit eindklanten wordt de vraag naar ondersteuning en service steeds groter. Doordat Royal Reesink, in aanvulling op de kennis en kunde van producenten deze expertise in huis heeft, wordt zij steeds vaker eerste aanspreekpunt voor afnemers en schuift zij op in de waardeketen.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center