Management agenda en vooruitzichten

SWOT

 Sterke punten

 • Sterke merken en concepten
 • Kwalitatief hoogwaardige producten/systemen
 • Kennis van markten en producten
 • Sterke sturing op total cost of ownership
 • Goede en langdurige relaties met afnemers en leveranciers
 • Flexibiliteit
 • Service gedreven
 • Sterk gericht op partnering
 • Kennis van de supply chain
 • Volledig pakket aan veiligheidsactiviteiten
Kansen

 • Ketenintegratie/partnerovereenkomsten
 • Verdere professionalisering investeringsbeleid afnemers
 • Internationaal uitrollen van activiteiten (in opkomende landen)
 • Technologische ontwikkelingen
 • Verhoogde duurzaamheidseisen en veiligheidseisen
 • Nieuwe business modellen/verdienmodellenZwakke punten

 • Onvoldoende op de hoogte van elkaars best practices
 • Cross-selling nog niet optimaal
 • Voornamelijk actief in gevestigde markten
 • ICT-infrastructuur kan worden verbeterd
 • Enkele distributiemodellen en voorraadbeheer nog niet optimaal
Bedreigingen

 • Vervallen rol van distributeur
 • Opkomst nieuwe technologieën
 • Verhoogde duurzaamheidseisen
 • Stabilisatie/stagneren marktgroei
 • Liquiditeitstekort in de keten
 • Aantrekken van gekwalificeerde medewerkers
 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center