In dialoog met stakeholders

Aandeelhouders en andere (financiële) stakeholders

 

Royal Reesink hecht belang aan een goed en open contact met aandeelhouders. Financiële doelgroepen worden door Royal Reesink geïnformeerd via persberichten, presentaties, jaar- en halfjaarverslagen en middels informatie die beschikbaar wordt gesteld op de corporate website. Daarnaast is de directie in het verslagjaar regelmatig ingegaan op mediaverzoeken waarbij de belangrijke ontwikkelingen, zoals de visie en strategie, de resultaatverbetering en overnames zijn uitgelicht.

De Aandeelhoudersvergadering zoals die in mei 2015 heeft plaatsgevonden, bood daarnaast alle aandeelhouders de ruimte om zowel in formele als informele zin van gedachten te wisselen met leden van de directie en Raad van Commissarissen van Royal Reesink.

SNS Securities is de listing sponsor en liquidity provider van Royal Reesink. Daarnaast is SNS Securities de enige broker die in 2015 op regelmatige basis analistenrapporten publiceerde over de operationele en financiële gang van zaken bij Royal Reesink en onafhankelijk advies verstrekte aan financiële partijen ten aanzien van de handel in de certificaten. In dit kader hebben door het jaar heen één-op-één gesprekken plaatsgevonden met analisten en met potentiële aandeelhouders die qua beleggingsprofiel en visie goed bij Royal Reesink zouden passen. Daarnaast is er deelgenomen aan diverse door externe partijen georganiseerde IR-bijeenkomsten. Uiteraard wordt zowel bij eigen als externe IR-bijeenkomsten de relevante wet- en regelgeving gevolgd.

Naast bovengenoemde stakeholders heeft Royal Reesink ook zeer regelmatig contact met banken, leasemaatschappijen en verzekeraars, maar ook brancheorganisaties zoals Fedecom, Staalfederatie, BMWT, WTG en (lokale) overheden. Dit contact wordt gekenmerkt als open en constructief.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center