In dialoog met stakeholders

Medewerkers

 

De medewerkers zijn een hele belangrijke schakel binnen alle activiteiten van Royal Reesink. Expertise, professionaliteit, toewijding, betrokkenheid en het enthousiasme waarmee op de werkvloer wordt gewerkt, is wat Royal Reesink onderscheidt van haar concurrenten. In de afgelopen jaren zijn binnen de segmenten en divisies van Royal Reesink verschillende bedrijven samengevoegd en geïntegreerd, wat vanzelfsprekend druk legt op de flexibiliteit van medewerkers om - in sommige gevallen - culturen gedeeltelijk los te laten. Medewerkers zijn in staat gebleken deze transformaties op een goede manier op te pakken en uit te bouwen, en daardoor snel onderdeel te worden van het grotere geheel.

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen, en daarmee de complexiteit van (de toepassing van de) machines die Royal Reesink verkoopt en verhuurt, wordt steeds meer expertise en professionaliteit van medewerkers verwacht. Afnemers stellen tegenwoordig steeds meer functionele vragen in plaats van technische vragen, wat tot gevolg heeft dat de aangeboden kennis steeds breder zal moeten zijn. In veel gevallen is deze kennis in huis en daar waar noodzakelijk wordt deze kennis (tijdelijk) van buitenaf in huis gehaald, ofwel door op interim basis experts in te huren of door onze medewerkers een specifieke cursus of training aan te bieden, waardoor de kennis op een duurzame manier beschikbaar zal blijven.

Naast specifieke trainingen wordt aan medewerkers (bredere) opleidingsmogelijkheden, een meeloopstage op andere afdelingen of bij andere divisies en gerichte (deel)opleidingen geboden. Daarnaast wordt er actief aandacht besteed aan kennisdeling en kennisoverdracht, dit wordt onder andere gedaan in de vorm van teamoverleg en interne presentaties. In aanvulling hierop is een Management Development programma ontworpen zodat de groei van de managers wordt gemonitord en waar nodig wordt bijgestuurd. Mede door deze continue aandacht voor kennisontwikkeling en zelfontplooiing, is Royal Reesink voor (potentiele) werknemers een goede en interessante werkgever.

Royal Reesink werkt momenteel aan het opzetten van een intranet voor medewerkers, het is de verwachting dat dit systeem in de loop van 2016 in gebruik zal worden genomen.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center