Royal Reesink in beeld

Het jaar in vogelvlucht

 

Stap in precisielandbouw met overname
Agrometius

Met de overname van Agrometius in september is een belangrijke stap gezet in de precisielandbouw. Agrometius is een bedrijf dat zich volledig heeft gespecialiseerd in GPS-techniek en precisielandbouw. Het servicegerichte bedrijf is onder meer importeur van Trimble navigatieapparatuur en de specialist op het gebied van precisielandbouw in de Benelux. Agrometius is in 2010 opgericht, heeft een omzet van circa € 7,5 miljoen op jaarbasis en groeit hard. Met precisielandbouw kan kostbare en vruchtbare grond beter worden benut en kan bijvoorbeeld zaaigoed, brandstof en bemesting efficiënter worden gebruikt. De overname past uitstekend binnen de visie en het totaalconcept van Royal Reesink. Als specialist in het verbinden van tractoren met werktuigen van een groot aantal verschillende merken zal Agrometius merkonafhankelijk binnen de groep worden ingezet.Start joint venture in opkomende markt Turkije
Met APH Group is in juni een joint venture gestart op het gebied van distributie van grondbewerkings-, voederwinnings- en voederverwerkingsmachines in Turkije. APH Group richt zich exclusief op de distributie en after sales van mechanisatie voor de aardappel- en groenteteelt. De onderneming is reeds enkele jaren actief in Turkije en verkocht op jaarbasis voor ruim € 2 miljoen Kuhn machines, een activiteit die door de nieuwe joint venture is overgenomen. Voor Royal Reesink, dat 75% van de aandelen in de joint venture heeft, is dit een eerste stap in Turkije, een land met aantrekkelijke groeipotentie in de landbouw.

Versterking marktpositie in gebruikte machines
In Apeldoorn is in september een nieuw Motrac Used Equipment Center van meer dan 5.000 m² opgezet dat zich richt op het opknappen, verkopen en aflever gereedmaken van gebruikte Linde heftrucks en toebehoren. De kwalitatief hoogwaardige machines en toebehoren worden verkocht aan eindafnemers in Nederland en kunnen zo een tweede levenscyclus in. Ook wordt verkocht aan handelaren wereldwijd. Royal Reesink biedt op deze wijze meer flexibiliteit en keuze aan afnemers. Daarnaast wordt een deel van de markt bediend die eerder zal kiezen voor een gebruikte en daarmee goedkopere machine, omdat dit beter past bij de aard van de te verrichten werkzaamheden of het beschikbare budget.Toro Awards

Op 24 februari 2015 werd in San Antonio (VS) de toekenning van de Toro Awards bekend gemaakt. Voor het jaar 2014 is de onderscheiding beste importeur Europa, Middle-East, Africa (EMEA) uitgereikt aan Jean Heybroek. Deze onderscheiding is een erkenning van de grote inzet en hoge kwaliteit van het gehele Jean Heybroek team en de professionele Jean Heybroek dealer­organisatie binnen de Benelux. De toekenning van de Bull Award laat zien dat, ook in tijden van economische recessie, kwaliteit, innovatie en optimale service verlening alles bepalende factoren zijn die bijdragen aan succesvol ondernemen.

Schaalvergroting in hydraulische systemen met overname in Duitsland
In april zijn de activiteiten van IMAV-Hydraulik GmbH overgenomen, waarmee de positie in Duitsland op het gebied van hydraulische aandrijftechniek in omvang is verdubbeld. De besturingssystemen en componenten die IMAV-Hydraulik vervaardigt en verkoopt, zijn complementair aan het assortiment van Motrac Hydraulics. Door integratie van deze activiteiten is een sterke organisatie op het gebied van hydraulische componenten en systemen in Duitsland neergezet, waarmee synergie- en schaalvoordelen worden gerealiseerd en een goede basis is gelegd voor verdere expansie.

 

 

 

Nieuwe groepsfaciliteit biedt stevige basis voor invulling groeistrategie
In mei is de herfinanciering van de groep afgerond. De nieuwe groepsfaciliteit van in totaal
€ 140 miljoen heeft een looptijd van vijf jaar. De faciliteit bestaat uit een langlopende lening van € 35 miljoen en een rekening-courant faciliteit van € 105 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de groeistrategie van Royal Reesink, zowel autonoom als door acquisities. Het bankconsortium is uitgebreid met BNP Paribas en bestaat daarnaast uit ABN AMRO Bank, Rabobank en Commerzbank.

Emissie
In september is met succes kapitaal opgehaald op de kapitaalmarkt via een onderhandse plaatsing van 9,99% van de uitstaande gewone aandelen.
De uitgifteprijs bedroeg € 76,05 per certificaat van één gewoon aandeel. Met de netto-opbrengst van circa € 9,4 miljoen is onder andere de acquisitie van Agrometius gefinancierd en is het totaal van de (achtergestelde) schuldpositie verlaagd.Kobelco dealer van het jaar
De Kemp Groep is op de jaarlijkse internationale dealerbijeenkomst van Kobelco uitgeroepen tot Kobelco dealer van het jaar 2015. Een enorme waardering voor het werk dat er is verzet. Dit is tevens een stimulans om door te gaan dit merk nog prominenter op de kaart te zetten.

Toegepaste innovaties
In lijn met nieuwe wetgeving die per 1 april jl. van kracht is geworden waarin is vastgelegd dat er vanaf dat moment niet meer met glyfosaat bestrijdingsmiddel op verhardingen gewerkt mag worden, is in het afgelopen jaar binnen Green Equipment gewerkt aan het op de markt brengen van een ‘niet-chemische’ onkruidmachine, de zogenaamde Weedsteam.
 
Daarnaast wordt gewerkt aan een zogenaamd ‘druppel irrigatie’ systeem (Toro aqua traxx drip tape). Dit is een toepassing voor de landbouw waarin minder water en energie gebruikt hoeft te worden, omdat gewassen gerichter gevoed kunnen worden. In 2015 zijn met dit systeem succesvolle testen gedaan bij aardappeltelers waaruit blijkt dat ze tot 30-40% hogere opbrengst per hectare hebben. Dit ‘druppelirrigatie’-systeem zal in 2016 verder worden uitgerold.

 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center