Royal Reesink in beeld

Kerncijfers en prestatie-indicatoren

 

 

(in duizenden euro’s)

Dutch GAAP 2015


% omzet

Dutch GAAP
2014


% omzet

Netto-omzet

489.486

 

473.211

 

Bruto-omzetresultaat

76.690

15,7%

72.312

15,3%

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat (EBITDA)

30.770

6,3%

28.000

5,9%

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat (EBIT)

19.441

4,0%

17.527

3,7%

 

 

 

 

 

Resultaat na belastingen

11.187

2,3%

8.905

1,9%

In % van het gemiddeld eigen vermogen

12,2%

 

10,3%

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

16.273

 

22.320

 

(Des-)investeringen in vaste activa

–12.862

 

–9.486

 

Investeringen verwerving groepsmaatschappijen

–9.642

 

–13.433

 

 

 

 

 

 

Handelswerkkapitaal

147.624

 

130.904

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal werknemers

1.199

 

1.121

 

 

 

 

 

 

Groepsvermogen

94.976

 

87.983

 

Eigen vermogen

94.833

 

88.066

 

Garantievermogen

112.801

 

110.654

 

Totaal vermogen

289.477

 

273.946

 

Garantievermogen in % van het totaal vermogen (solvabiliteit)

39,0%

 

40,1%

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal gewone aandelen van € 0,04 nominaal

1.294.076

 

1.247.559

 

Aantal gewone aandelen ultimo jaar

1.382.537

 

1.247.559

 

 

 

 

 

 

Ingehouden nettowinst

11.187

 

4.492

 

4,5% dividend cum. pref. aandelen A

 

47

 

Dividend gewone aandelen1

 

4.366

 

Pay–out percentage

 

49,3%

 

 

 

 

 

 

Per gewoon aandeel van € 0,04 nominaal
(in euro’s)

 

 

 

 

Resultaat na belastingen

8,64

 

7,10

 

Dividend1

 

3,50

 

Eigen vermogen2

73,54

 

69,81

 

Beurskoers: – ultimo

78,10

 

74,50

 

                  – hoogste

90,00

 

80,69

 

 

1

Aangezien het openbaar bod, zoals hier beschreven, cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel Worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

2

Berekend over het eigen vermogen gedeeld door gemiddeld aantal gewone aandelen, van de ingekochte (certificaten van) eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2015 door deze vermeerderingop € 0,15 hoger uit (2014: € 0,12).

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center