Prestaties van de groep

Financiële resultaten

 

De omzet van Royal Reesink over 2015 steeg met 3,4% naar € 489,5 miljoen (2014: € 473,2 miljoen). De autonome groei van de omzet was in 2015 1,5%. Het bedrijfsresultaat exclusief rente en afschrijvingen (EBITDA) steeg met bijna 10,0% naar € 30,8 miljoen en het bedrijfs­resultaat (EBIT) steeg met 10,9% naar € 19,4 miljoen. Dit is vooral te danken aan het resultaat van de divisie Reesink Material Handling Equipment. Gunstigere marktomstandigheden in combinatie met meer focus op verhuur en service sorteerden daar een positief effect. Het nettoresultaat steeg met 25,6% naar € 11,2 miljoen (2014: € 8,9 miljoen).

Kerncijfers

 

(in duizenden euro’s)

2015

% omzet

2014

% omzet

Netto-omzet

489.486

 

473.211

 

Bruto-omzetresultaat

76.690

15,7%

72.312

15,3%

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)


30.770


6,3%


28.000


5,9%

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen (EBIT)


19.441


4,0%


17.527


3,7%

 

 

 

 

 

Nettoresultaat

11.187

2,3%

8.905

1,9%

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers

1.199

 

1.121

 

 

 

 

 

 

Per gewoon aandeel van € 0,04 nominaal
(in euro’s)

 

 

 

 

Resultaat

8,64

 

7,10

 

Dividend 1

 

3,50

 

Eigen Vermogen

73,53

 

69,81

 

 

1

Aangezien het openbaar bod, zoals in dit jaarverslag onder meer hier beschreven, aangekondigd tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.Omzet naar divisie

 

(in miljoenen euro’s)

2015

Autonome groei

2014

Reesink Equipment

 

436,4

2,2%

 

421,7

– Reesink Green Equipment

181,0

 

3,3%

169,2

 

– Reesink Construction Equipment

44,3

 

–2,7%

45,5

 

– Reesink Material Handling
   Equipment


211,1

 


2,0%


207,0

 

– Reesink Industries

 

52,5

–4,2%

 

50,7

Overige

 

0,6

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

489,5

1,5%

 

473,2De omzet van Reesink Equipment steeg naar € 436,4 miljoen (2014: € 421,7 miljoen) ofwel een stijging van 3,5%. De autonome groei van de omzet was in 2015 2,2%.

Reesink Green Equipment

Reesink Green Equipment realiseerde een omzetstijging van 7,0%; de autonome stijging bedroeg 3,3%. De marge was, mede door een andere mix van de afzet, licht hoger.

Bij landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park is de autonome omzetstijging nog steeds goed. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de verkopen van machines voor onderhoud van golfbanen en openbaar groen. De omzet gerealiseerd in de agrarische markt in de Benelux daalde in 2015 door minder afzet in het tweede half jaar. Belangrijkste reden hiervoor was de lage melkprijs.

Gedurende het boekjaar was er de verwachting dat CT Agro meer dan het begrote aantal maaidorsers zou gaan verkopen. Een wijziging van het monetair stelsel van Kazachstan per 20 augustus 2015 zorgde echter voor een forse daling van de waarde van de lokale munt en daarmee een verstoring van de markt. Desondanks is het resultaat in Kazachstan (ruim) hoger dan in 2014. Het verkoopseizoen voor tractoren, machines voor het zaaien, machines voor grondbewerking en onderdelen was succesvol.

Reesink Construction Equipment

Bij Reesink Construction Equipment was de daling van de omzet 2,7%. De omzet in Nederland steeg met bijna 12%, terwijl in België de omzet daalde met meer dan 30%. In tegenstelling tot vorig boekjaar zijn in België geen orders voor grote gestuurde boorsystemen geweest en was de markt voor ‘construction equipment’ over de gehele linie slechter. De omzet van Huur&Stuur steeg ook duidelijk. Reesink Construction Equipment realiseerde goede marges waardoor de winstgevendheid steeg.

Reesink Material Handling Equipment

De omzet van Reesink Material Handling Equipment was ten opzichte van het jaar ervoor 2% hoger. De samenstelling van de omzet was anders, hetgeen leidde tot een beter rendement voor deze divisie. In het afgelopen jaar is, met name in Nederland, meer focus gelegd op het in­spelen op de groeiende vraag naar verhuur en het verder uitbouwen en efficiënter maken van de service.

In september is in Apeldoorn een Used Equipment Center geopend. Een deel van de gebruikte heftrucks wordt daar hersteld en gerenoveerd en vervolgens verkocht aan afnemers voor wie een investering in een nieuwe heftruck niet rendabel is. De omzet uit de verkoop van machines (nieuw en gebruikt) was bijna 1% lager dan het jaar ervoor. Hierbij moet worden opgemerkt dat de orderboeken over het algemeen goed gevuld zijn. De omzet uit verhuur steeg met 13% terwijl de omzet uit service met 4% steeg. Waar in Duitsland de totale omzet met 7% steeg en in België met bijna 3%, daalde de omzet in Nederland met meer dan 2%.

Reesink Industries

IMAV-Hydraulik is in het derde kwartaal van 2015 geïntegreerd met Motrac Hydraulics in Willich (D). Hierdoor kon Reesink Industries een positieve omzetontwikkeling van 3,6% laten zien. Autonoom daalde de omzet met meer dan 4%. Met name de agrarische OEM-klanten namen minder hydraulische componenten en systemen af. Tevens had de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen het nog moeilijk. Reesink Staal had een fractioneel hogere omzet in vergelijking met het voorgaande jaar.

Toegevoegde waarde

Het bruto-omzetresultaat steeg ten opzichte van 2014 met € 4,4 miljoen (+6,1%) naar € 76,7 miljoen (2014: € 72,3 miljoen). Het bruto-omzetresultaat was 15,7% van de omzet, tegenover 15,3% over 2014.

Het bruto-omzetresultaat van Reesink Equipment steeg met 3,9% van € 66,4 miljoen naar € 69,0 miljoen. De autonome stijging was 2,5%. De stijging van het bruto-omzet­resultaat werd vooral gerealiseerd door Reesink Material Handling Equipment. Reesink Green Equipment en Reesink Construction Equipment kenden autonoom een fractionele stijging van het bruto-omzetresultaat.

Het bruto-omzetresultaat van Reesink Industries steeg met € 1,7 miljoen naar € 7,7 miljoen (2014: € 6,0 miljoen). Autonoom werd een gering lagere bruto-omzetresultaat gerealiseerd.

Verkoop- en algemene beheerskosten

Het totaal van de verkoop- en algemene beheerskosten steeg in 2015 met 4,4% naar € 58,8 miljoen (2014: € 56,3 miljoen). Autonoom daalden deze kosten met € 0,4 miljoen. De daling van de kosten werd deels teniet gedaan door € 1,2 miljoen kosten met een éénmalig karakter. Deze kosten hielden verband met het aanpassen van de managementsamenstelling bij Reesink Material Handling Equipment, de verkooporganisatie van Reesink Green Equipment en de projectkosten voor het opzetten van een Royal Reesink-intranet. Daarnaast is in 2015 reeds een deel van de kosten verwerkt van de overgang van de beursnotering (het prospectus en IFRS) alsmede advieskosten in verband met het voorgenomen bod van River Acquisition B.V. (zie hier).

De overige bedrijfsopbrengsten van € 1,5 miljoen betroffen de externe huuropbrengsten.

Bedrijfsresultaat (EBITDA)

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met bijna 10% van € 28,0 miljoen naar € 30,8 miljoen. De afschrijvings- en amortisatielasten over 2015 waren met € 11,3 miljoen 7,6% hoger (2014: € 10,5 miljoen). Autonoom stegen de lasten van afschrijvingen en amortisatie met 6,5% en werd vooral veroorzaakt door hogere lasten van amortisatie van software en hogere afschrijvingslasten op de verhuurvloot. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 10,9% naar € 19,4 miljoen (2014: € 17,5 miljoen).

Financieringslasten en beleggingsresultaat

De netto financieringslasten waren met € 3,5 miljoen hoger dan de financieringslasten over 2014 (€ 3,1 miljoen). De stijging werd veroorzaakt door hogere financieringslasten van de in het boekjaar afgeloste achtergestelde lening van Pon Holdings B.V., een hogere financieringsbehoefte alsmede kosten in verband met de herfinanciering. Het saldo van resultaten van beleggingen en waardering onroerend goed was € 0,7 miljoen negatief terwijl dit over 2014 nog € 1,8 miljoen negatief was. De taxaties leidden over 2015 tot een afboeking van € 0,8 miljoen en bij de verkoop van de 17 hectare grond met agrarische bestemming in Apeldoorn werd € 0,1 miljoen boekwinst gerealiseerd. In 2014 was er een boekwinst van € 0,7 miljoen op de verkoop van aandelen VIBA, terwijl vorig boekjaar de economische en technische veroudering van het onroerend goed € 2,4 miljoen bedroeg.

Belastingen

De belastingdruk was 27,4% ten opzichte 30,4% over 2014. Dit kwam doordat de winstbijdrage van de Nederlandse (nominale belastingdruk 25%) en Kazachstaanse activiteiten (nominale belastingdruk 20%) in verhouding in 2015 hoger was dan de Duitse en Belgische activiteiten (nominale belastingdruk > 30%).

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen was nihil (idem voor 2014).

Nettoresultaat en dividend

Het nettoresultaat bedroeg € 11,2 miljoen en was 25,6% hoger dan in 2014 (€ 8,9 miljoen).
Het nettoresultaat per gewoon aandeel was € 8,64 (2014: € 7,10).

Aangezien het openbare bod, zoals in dit jaarverslag onder meer hier beschreven, is aangekondigd tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center