Toezicht en risico-beheersing

Raad van Commissarissen


De heer C.P. Veerman (1949), NL


Benoemd op/tot
08/05/2008
Periodiek aftredend AvA 2016

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie
Hoogleraar Universiteit van Tilburg en Wageningen Universiteit, Oud-CEO Bracamonte B.V., Oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Belangrijke (neven)functies*
Voorzitter Project­commissariaat Noord/Zuidlijn,
Voor­zitter bestuur Vewin (Vereniging van water­bedrijven in Nederland), Lid algemeen bestuur NWO, Voorzitter Raad van Toezicht Fagoed B.V.

Andere commissariaten
Voorzitter RvC USG People N.V., Voorzitter RvC Holding Nationale Goede Doelen Loterij N.V., Stichting KDS, Voorzitter RvC Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia Rotterdam


Mevrouw R.M. Bergkamp (1959), NL

Benoemd op/tot 20/05/2015
Periodiek aftredend AvA 2019


(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie
Directeur Vewin (Vereniging van waterbedrijven in ­Nederland), Oud voorzitter Akkerbouwproduct­schappen, Oud Directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Oud Directeur-generaal op het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Belangrijke (neven)functies*
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van ­Aandelen Reesink, Lid van de Adviesraad Animal Sciences Group, Lid van het Audit Committee van het Ministerie van Financiën, Lid van het Landelijk Bestuur van Veilig Verkeer Nederland, Lid (niet wetenschappelijk) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid Raad van Toezicht Wellant College, Lid Raad van Toezicht van Het Voedingscentrum

Andere commissariaten
Lid van de Raad van Commissarissen Parnassia Groep


De heer F.L.H. van Delft (1946), NL


Benoemd op/tot
11/05/2004
Definitief aftredend AvA 2016

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie
Oud-CFO/aandeelhouder Commit Beheer B.V.,
Directeur/aandeel­houder Bibiana Beheer B.V., ­Directeur/aandeel­houder Delon AIR B.V.


B
elangrijke (neven)functies
*
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Recopart

Andere commissariaten


De heer L.H. Lievens (1957), BE

Benoemd op/tot 24/05/2012
Periodiek aftredend AvA 2016

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie
Voorzitter-vennoot Lievens & Co. (accountant/belastingconsulent) – fiscaal & juridisch advieskantoor, Corporate Finance

Belangrijke (neven)functies*
Regiovoorzitter Kamer van Koophandel (Voka Regio Brugge), Voorzitter familieraad De Speyebeek NV, Docent Brugge Business School (K.U.L.), Docent Foundation of ­Financial & Estate Planning

Andere commissariaten
Voka (Vlaams Netwerk van ondernemingen),
International Club of Flanders, Lievens Invest Group, APZI (Association Port of Zeebrugge Interrests)

 

*

Aan de commissarissen zijn geen optierechten verstrekt. Commissaris Van Delft bezit (indirect) 87.878 (certificaten van) aandelen Royal Reesink N.V.
De overige commissarissen bezitten geen (certificaten van) aandelen in onze vennootschap. Het (voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie alsook de relevante (neven)functies zijn vermeld voor zover van belang voor de vervulling van de taak als commissaris bij Royal Reesink N.V.

 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center