Jaarrekening

Geconsolideerde winst-
en verliesrekening

 

(in duizenden euro’s)

Toelichting

2015

2014

Netto-omzet

13

 

489.486

 

473.211

Kostprijs van de omzet

14, 15

 

–412.796

 

–400.899

Bruto-omzetresultaat

 

 

76.690

 

72.312

 

 

 

 

 

 

Verkoopkosten

14, 15

26.760

 

26.959

 

Algemene beheerskosten

14, 15

32.003

 

29.326

 

Som der kosten

 

 

58.763

 

56.285

 

 

 

 

 

 

Netto-omzetresultaat

 

 

17.927

 

16.027

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

16

 

1.514

 

1.500

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

 

 

19.441

 

17.527

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

 

 

658

 

Financieringsbaten en soortgelijke opbrengsten

 

234

 

307

 

(Niet-)gerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen

17

–690

 

–2.439

 

Financieringslasten en soortgelijke kosten

 

–3.708

 

–3.357

 

 

 

 

–4.164

 

–4.831

 

 

 

 

 

 

Resultaat uit gewone bedrijfs­uitoefening vóór belastingen

 

 

15.277

 

12.696

 

 

 

 

 

 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

18

–4.189

 

–3.856

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

19

54

 

8

 

 

 

 

–4.135

 

–3.848

 

 

 

 

 

 

Resultaat na belastingen

 

 

11.142

 

8.848

 

 

 

 

 

 

Aandeel derden in resultaat

 

 

45

 

57

 

 

 

 

 

 

Nettoresultaat

 

 

11.187

 

8.905

 

 

 

 

 

 

Toe te rekenen aan aandeelhouders

 

 

 

 

 

– Nettoresultaat per gewoon
   aandeel (in €)

20

 

8,64

 

7,10

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center