Jaarrekening

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

 

(in duizenden euro’s)

2015

2014

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon

 

11.187

 

8.905

 

 

 

 

 

Betaalde goodwill bij acquisities

–4.824

 

–2.751

 

Herwaardering materiële vaste activa

–399

 

–215

 

Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen

–3.407

 

160

 

Mutatie reserve prijsverschillen

–289

 

–132

 

Vennootschapsbelasting verwerkt
in het eigen vermogen

–61

 

 

Overige

–131

 

186

 

 

 

 

 

 

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen

 

–9.111

 

–2.752

 

 

 

 

 

Totaalresultaat van de rechtspersoon

 

2.076

 

6.153

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center