Jaarrekening

Enkelvoudige winst-
en verliesrekening

 

(in duizenden euro’s)

Toelichting

2015

2014

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen na belastingen

32

14.000

11.300

Overig resultaat na belastingen

 

–2.813

–2.395

 

 

 

 

Nettoresultaat

 

11.187

8.905

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center