Overige gegevens

Gebeurtenissen
na balansdatum

 

Openbaar bod

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van € 101 (cum dividend) in contanten per aandeel in het kapitaal van Royal Reesink, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. We beschouwen deze voorgenomen transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink (zie hier).

Euronext notering

In verband met de beëindiging van het Alternext Amsterdam heeft Royal Reesink in 2015 de alternatieven zorgvuldig gewogen. In dat kader is ook gekeken naar een mogelijke overgang naar een nieuw initiatief van Euronext, een Benelux platform voor middelgrote bedrijven gericht op aandelen en obligaties. Royal Reesink zag echter meer toegevoegde waarde in een notering aan Euronext Amsterdam.

Medio 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de overstap naar en aanvraag van de nieuwe notering. De aanvraag is per 1 maart 2016 ingediend met de publicatie van een prospectus dat beschikbaar is via de corporate website. De nieuwe beursnotering was op 9 maart 2016 een feit: ROYRE / ISIN: NL0000379303.

Turfcare

Op 1 februari 2016 heeft de onderneming een principe overeenstemming bereikt met Lely Holding S.à.r.l. over de overname van haar turfcare activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit de distributie van Toro machines voor het onderhoud van golfbanen en openbaar groen en TYM compact tractoren. De turfcare activiteiten van Lely Holding S.à.r.l. realiseerde in 2015 in de drie landen een totale omzet van ongeveer € 60 miljoen met ongeveer 125 medewerkers. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond. De onderneming is voornemens om de aankoopprijs van de aandelen te financieren door een opname onder de huidige financieringsfaciliteit.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center