Overige gegevens

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

 

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 mei 2015. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center