Overige gegevens

Voorstel tot bestemming
van het resultaat
over het boekjaar 2015

 

Ingevolge artikel 13 van de statuten luidt de winstverdeling als volgt:

 

(in duizenden euro’s)

 

 

Netto resultaat

11.187

 

Toe te voegen aan de overige reserves

–11.187

 

Winst volgens artikel 13 lid 2 van de statuten

 

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center