Overzichten
Royal Reesink

10 jaar Royal Reesink

 

 

(in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld)

D-GAAP
2015

D-GAAP
2014

D-GAAP
2013

D-GAAP
2012

D-GAAP
2011

D-GAAP
2010

D-GAAP
2009 1

D-GAAP
2008

D-GAAP
2007

D-GAAP
2006 2

Netto-omzet

489.486

473.211

236.558

185.222

173.364

189.658

163.033

198.643

184.415

169.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto-omzetresultaat

76.690

72.312

33.516

22.627

20.686

24.429

20.893

24.915

23.777

22.836

In % van de netto-omzet

15,7%

15,3%

14,2%

12,2%

11,9%

12,9%

12,8%

12,5%

12,9%

13,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelskosten 3

75.340

69.040

29.308

18.155

14.719

18.835

16.284

18.046

17.892

17.940

In % van de netto-omzet

15,4%

14,6%

12,4%

9,8%

8,5%

9,9%

10,0%

9,1%

9,7%

10,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat zonder afschrijvingen (EBITDA)

30.770

28.000

14.902

8.980

10.932

8.810

9.440

11.966

9.842

8.870

In % van de netto-omzet

6,3%

5,9%

6,3%

4,8%

6,3%

4,6%

5,8%

6,0%

5,3%

5,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat (EBIT)

19.441

17.527

10.421

6.704

9.538

6.996

7.688

10.464

8.214

7.406

In % van de netto-omzet

4,0%

3,7%

4,4%

3,6%

5,5%

3,7%

4,7%

5,3%

4,5%

4,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat na belastingen

11.187

8.905

4.509

–4.331

5.563

5.856

1.991

7.377

6.524

5.588

In % van de netto-omzet

2,3%

1,9%

1,9%

–2,3%

3,2%

3,1%

1,2%

3,7%

3,5%

3,3%

In % van het gemiddeld eigen vermogen 3

12,2%

10,3%

5,7%

–5,7%

7,3%

7,9%

2,5%

8,9%

8,3%

9,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen

11.329

10.473

4.481

2.276

1.394

1.814

1.752

1.502

1.628

1.464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

16.273

22.289

22.289

8.554

2.758

–4.025

7.297

5.942

5.302

2.508

(Des-)investeringen
in vaste activa

–12.862

–9.455

–9.455

–3.189

–2.164

–1.510

10.835

–3.478

–2.553

–1.081

Verwerving groepsmaat-schappijen

–9.642

–13.433

–13.433

–14.864

–2.288

–5.748

–130

–585

90

–1.263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelswerk-kapitaal, ultimo jaar

147.624

147.624

130.904

68.687

66.219

68.939

55.048

55.138

50.985

46.434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingehouden nettowinst

11.187

4.491

1.296

1.286

1.113

2.634

2.452

2.187

4,5% Dividend cum. pref. aandelen A

47

94

47

47

47

47

47

47

Dividend gewone aandelen 4

4.366

3.119

4.230

4.697

2.684

4.696

4.026

3.355

Pay-out percentage

0,0%

49,3%

70,6%

0,0%

76,7%

80,8%

138,0%

64,1%

62,2%

60,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers

1.199

1.121

467

293

236

364

336

357

361

359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

94.735

94.997

98.317

67.737

67.125

59.434

59.033

84.718

79.717

77.793

Groepsvermogen

94.976

87.983

85.083

74.055

78.851

72.770

73.522

83.070

77.982

73.839

Eigen vermogen

94.833

88.066

85.109

74.105

78.915

72.770

73.522

83.068

77.982

73.839

Garantievermogen

112.801

110.654

95.383

74.055

78.851

72.770

73.522

83.070

77.982

73.839

Gemiddeld aantal gewone aandelen
van € 0,04 nominaal

1.294.076

1.247.559

909.756

704.022

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

Totaal vermogen

289.477

273.946

252.062

163.096

149.997

142.251

124.976

158.697

144.638

135.433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gewoon aandeel van € 0,04 nominaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat na belastingen

8,64

7,10

4,85

–6,22

8,22

8,66

2,90

10,93

9,65

8,26

Dividend 4

3,50

2,50

6,00

7,00

4,00

7,00

6,00

5,00

Eigen vermogen 5

73,54

69,81

92,55

103,93

116,20

108,91

110,03

125,59

118,01

112,09

 

1

Na stelselwijziging per 1-1-2009. Boekjaren 2006 tot en met 2008 aangepast.

2

Na stelselwijziging per 1-1-2006. Voorgaande jaren zijn niet aangepast.

3

Zie voorts note 29 bij de jaarrekening.

4

Aangezien het openbaar bod, zoals in het jaarverslag hier beschreven, cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

5

Berekend over het eigen vermogen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen niet in de balans begrepen) verkrijgingsprijs van de ingekochte certificaten van eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2015 door deze vermeerdering € 0,15 hoger uit (2014: €  0,12).

 
 
 

 
 
 
Add to basket
View basket
Contact
Download center