1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

 

 

Service­contracten

Software

Totaal

Stand per 1 januari 2015

 

 

 

– Aanschafwaarde

3.998

10.584

14.582

– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

–690

–8.592

–9.282

 

 

 

 

Boekwaarde

3.308

1.992

5.300

 

 

 

 

Mutaties in het boekjaar 2015

 

 

 

– Investeringen

571

571

– Nieuwe consolidaties

14

14

– Amortisatie

–572

–1.005

–1.577

 

 

 

 

 

–572

–420

–992

 

 

 

 

Stand per 31 december 2015

 

 

 

– Aanschafwaarde

3.998

11.052

15.050

– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

–1.262

–9.480

–10.742

 

 

 

 

Boekwaarde

2.736

1.572

4.308De servicecontracten zijn verworven bij de overname van Reesink Material Handling Equipment in 2013 en worden over een periode van zeven jaar (gemiddelde contractduur servicecontracten) geamorti­seerd en indien van toepassing verminderd met een bijzondere waardevermindering.