5 VOORRADEN
 

 

 

2015

2014

Handelsgoederen

123.604

113.337

Onderhanden werk

777

504

Voorziening voor incourantheid

–15.523

–14.927

 

108.858

98.914

Vooruitbetaald op voorraden

7.874

8.557

 

 

 

 

116.732

107.471


 
Ultimo 2015 werden de handelsgoederen voor € 117,5 miljoen (2014: € 108,8 miljoen) gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde en voor € 6,1 miljoen (2014: € 4,5 miljoen) tegen vervangingswaarde.