7 LIQUIDE MIDDELEN
 

De ultimo 2015 aanwezige liquide middelen staan, behoudens ā‚¬ 1,2 miljoen in verband met gestelde bankĀ­garanties, ter vrije beschikking.