8 GROEPSVERMOGEN
 

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar toelichting 29 op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

Minderheidsbelang derden

Onder dit balanshoofd is opgenomen het minderheidsbelang van derden, dat het aandeel van derden in het eigen vermogen van de groepsmaatschappij Bruggeman Mechanisatie, Agrometius en Reesink Turkey vertegen­woordigt. Het verloop is als volgt:

 

 

2015

2014

Stand per 1 januari

–83

–26

Mutaties:

 

 

– Verwerving van minderheidsbelang

279

– Omrekenverschillen

–8

– Resultaat na winstbelasting

–45

–57

 

 

 

Stand per 31 december

143

–83