15 AFSCHRIJVINGEN EN AMORTISATIE OP VASTE ACTIVA
 

 

 

2015

2014

Servicecontracten

572

571

Software

1.005

610

Bedrijfsuitrusting

1.981

2.005

Verhuurmachines

7.058

6.576

Vervoermiddelen

713

711

 

 

 

 

11.329

10.473De amortisatie van servicecontracten is volledig verantwoord in de kostprijs van de omzet. De amortisatie van de software is voor € 0,3 miljoen verantwoord in kostprijs van de omzet, € 0,1 miljoen als verkoopkosten en € 0,6 miljoen als algemene beheerskosten.