16 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 

 

 

2015

2014Huuropbrengsten

De directe exploitatiekosten gerelateerd aan de vastgoedbeleggingen bedroegen € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen).