17 (NIET-)GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN
 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen bedraagt € 0,8 miljoen negatief (2014: € 2,4 miljoen negatief). In 2015 is € 0,1 miljoen boekwinst gerealiseerd op de verkoop van onroerend goed (gronden De Kar).