18 BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
 

Alle in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen behoudens Bruggeman Mechanisatie en Reesink Turkey vormen met Royal Reesink een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In Duitsland bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen alle in Duitsland gevestigde groepsmaatschappijen behoudens Pelzer Fördertechnik (voeging in 2016). De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende onderneming als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de onderneming geldende fiscale faciliteiten. De overige vennootschappen zijn zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.


Het nominaal toepasselijke belastingtarief in Nederland bedraagt 25,0% (2014: 25,0%). De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2015 bedraagt € 4,2 miljoen, ofwel 27,4% van het resultaat vóór belastingen (2014: 30,4%). De aansluiting tussen de nominale en effectieve belastingdruk is als volgt:

 

(in %)

2015

2014

Nominale belastingen

25,0

25,0

Effect belastingtarief buitenlandse jurisdicties

2,3

5,2

Belastingvrije winst/niet aftrekbare kosten

0,1

0,2

 

 

 

Effectieve belastingen

27,4

30,4