20 NETTORESULTAAT PER GEWOON AANDEEL
 

 

 

2015

2014

Uitgegeven gewone aandelen per 1 januari

1.247.559

1.247.559

Mutaties in het boekjaar

 

 

– Stockdividend gewone aandelen

9.351

– Onderhandse uitgifte van gewone aandelen

125.627

Uitgegeven gewone aandelen per 31 december

1.382.537

1.247.559

 

 

 

Maximaal uit te geven potentiële gewone aandelen

220.089

218.953

Aantal gewone aandelen verwaterd

1.602.626

1.466.512

 

 

 

Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen

1.294.076

1.247.559

Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen verwaterd

1.514.164

1.443.150

 

 

 

Nettoresultaat (in € 000)

11.187

8.905

Cumulatief preferent dividend (in € 000)

–47

 

 

 

Nettoresultaat toekomend aan gewone aandeelhouders (in € 000)

11.187

8.858

 

 

 

Nettoresultaat per gewoon aandeel (in €)

8,64

7,10