23 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
 

Identificatie van verbonden partijen

De aan Royal Reesink verbonden partijen betreffen haar directie, commissarissen, dochtervennootschappen en deelnemingen.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurder, de heer Van der Scheer, weergegeven:

 

(in euro’s)

Bruto
salaris

Pensioen

Pensioen-compensatie

Tantième

Totaal

2015

454.500

103.658

100.000

658.158De bestuurder bezit 779 (certificaten van) gewone aandelen Royal Reesink.

De beloning van de commissarissen is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap en bedroeg € 145.179 (2014: € 107.000). De heer Veerman ontving in het verslagjaar € 47.500, de heren Van Delft en Lievens € 32.500, mevrouw Bergkamp € 20.000 (vanaf 20 mei 2015) en de heer Vos € 12.679 (tot 20 mei 2015). Aan de commissarissen zijn geen optierechten verstrekt. Commissaris Van Delft bezit (indirect) 87.878 (certificaten van) gewone aandelen Royal Reesink. De overige commissarissen bezitten geen (certificaten van) aandelen in de vennootschap.