25 TOELICHTING OP KASSTROMEN
 

In 2014 is de met Pon vastgestelde earn-out in relatie tot de in 2013 van hen geacquireerde activiteiten afgerekend. In verband hiermee is de converteerbare achtergestelde lening verhoogd en is een achtergestelde lening verstrekt van in totaal € 12,2 miljoen. In het kasstroomoverzicht is dit niet opgenomen. Uitsluitend de betaling door middel van kasmiddelen is weergegeven. De bij de acquisitie van Agrometius (Nederland en België) aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.