26 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

 

 

Software

Stand per 1 januari 2015

 

– Aanschafwaarde

231

– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

–61

 

 

Boekwaarde

170

 

 

Mutaties in het boekjaar 2015

 

– Investeringen

6

– Amortisatie

–42

 

–36

 

 

Stand per 31 december 2015

 

– Aanschafwaarde

204

– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

–70

 

 

Boekwaarde

134