31 SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN
 

Voor de samenstelling en voorwaarden met betrekking tot de financieringsfaciliteit wordt verwezen naar toelichting 11 bij de geconsolideerde balans.