32 AANDEEL IN RESULTAAT VAN ONDERNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN
 

Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen alsmede de eventuele waardeverminderingen van de deelnemingen, waarvan een bedrag van € 14,0 miljoen (2014: € 11,3 miljoen) groepsmaatschappijen betreft.